Pi±tek 28. Kwietnia 2017r

Obecnie realizowane przez nas projekty to:

Pierwsza Polska Przychodnia Internetowa
dostępna pod adresem www.przychodnia.pl


Dolnośląski Serwis Informacyjny redagowany wspólnie z redakcją Słowa Polskiego;

- Nagrobki.pl - Centrala Kamienia i Nagrobków - Interaktywny projekt, Ogólnopolskie wykonanie